Raty

W większości przypadków do umowy wystarczy sam dowód

Polecamy Państwu nowoczesną i korzystną formę zakupów na raty. Wszystkie oferowane przez nas towary i usługi można zakupić w systemie ratalnym Plus Bank. Formalności załatwiamy u Państwa w mieszkaniu w ciągu 10 minut Okres spłaty od 1 do 36 miesięcy, sami Państwo decydujecie o ilości rat. RATY promocyjne to 1% za każdy miesiąc.

Dokumenty potrzebne, aby dokonać zakupu na raty:

  • Dowód osobisty
  • Drugi dokument ze zdjęciem

 

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: składają ustne oświadczenie, nazwa i adres zakładu pracy , telefon , nip , okres zatrudnienia, ( minimalny okres zatrudnienia wynosi 2 miesiące ) stanowisko i wysokość zarobków .

Emeryci i renciści: do wglądu legitymacja emeryta – rencisty i numer emerytury bądź renty (przy rentach do wglądu decyzja przyznania świadczenia).

Prowadzący gospodarstwa rolne: zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa i wysokości dochodów.

Prowadzący działalność gospodarczą: kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej , NIP i Regon (ORYGINAŁY DO WGLĄDU).

osobisty.

NASI PARTNERZY